Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Mål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for å underbygge en bærekraftig utvikling.


For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 10 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker. 

Hva gjør IDÉ House of Brands

Vi har et stort nettverk av partnere, fabrikker og ikke minst kunder og vi jobber med informasjonsdeling og positiv påvirkning både fremover og bakover i verdikjeden. Vi har i tillegg valgt å jobbe med organisasjoner som ISO, Etisk Handel Norge og Grønn punkt for å hele tiden sette krav til oss selv og de rundt oss.  


Les mer om vårt arbeid her

Mål 4:

God Utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle."

Les mer

Mål 8:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle."

Les mer

Mål 12:

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre."

Les mer

Mål 13:

Klimainnsats

"Umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem."

Les mer

Mål 17:

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling."

Les mer

FN's bærekraftsmål

Les mer på deres hjemmeside

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gå til FN's hjemmeside