IDÉ House of Brands - ISO sertifisert 

Rett etter millenniet ble det tydelig at det skjedde store endringer i vår bransje. Kravene for god dokumentasjon og gode leveringsrutiner ble strengere og vi ønsket å ligge foran våre konkurrenter. I 2008 ble vi det første firmaet i profilindustrien til å få både ISO 14001 og ISO 9001 sertifikasjoner for både miljø- og kvalitetsstyring. Vi har blitt godkjent hvert år siden, og i 2017 ble vi godkjent etter ny og oppgradert standard – noe vi er svært stolt av.

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.

IDÉ House of Brands er både ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 sertifisert

 

ISO 14001– MILJØSTYRINGSSYSTEM

Er den internasjonale standarden for miljøstyring. Standarden ble oppdatert i 2015, med oppdaterte krav og bedre samkjøring med andre ledelses- og styringssystemer. ISO 14001 bidrar med å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).

ISO 9001 - KVALITETSLEDELSE:

Er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble som ISO 14001 oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004, og i 2017 ble vi igjen godkjent etter oppgradert standard.