Etisk handel Norge

Etisk handelsinitiativ (IEH) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert kvartal og rapportene er offentlige.

 

Hvorfor er IDÉ medlem av IEH?

IEH er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel.  Gjennom å samarbeide med IEH har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til IEH's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging og sikre at alt er godkjent etter miljødirektoratets lover.

Hva gjør IDÉ for å sikre etisk handel?

Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.


Våre tiltak: 

  • Vi benytter oss av samfunnsansvarlige leverandører
  • Vi utfører risikoanalyser
  • Vi besøker jevnlig fabrikker og partnere
  • Vi evaluerer kontinuerlig fabrikker og partnere
  • Vi baserer oss på bærekraftig forretningspraksis og prinsippet om kontinuerlig forbedring  
  • Leverandørens vilje til å forbedre standarden innenfor etisk handel og miljøhensyn vil bli vurdert sammen med andre kriterier når vi velger leverandører og samarbeidspartnere