Fokus på Miljø og etikk

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoner . FN's bærekraftsmål er en verdensomfattende handlingsplan for bærekraftig utvikling og vi ser at vi kan bidra på flere punkter i dette felles arbeidet.

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. En trygg økonomi er en av balansefaktorene i en bærekraftig samfunnsutvikling. Som en stor aktør i bransjen ser vi det som vårt ansvar å påvirke både fremover bakover i verdikjeden.  

Det er viktig for oss at kunden opplever en trygg handel som samsvarer med deres og våre verdier.

 

Les mer om hvordan vi jobber med våre bærekraftsmål
3 sirkler over hverandre som viser sammenhengen mellom sosiale, miljømessige og økonomiske forhold

Vår miljøpolicy

Vår strategi og driftsmetode forplikter oss til å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre våre miljøresultater. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Slik jobber vi med miljø og etikk

Gjennom innkjøp
IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

Gjennom leverandørutvikling og parterskap
For at partnerene våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Gjennom salg og markedsføring
IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

Gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner
Helt tilbake til starten i 1987 har IDÉ  holdt en ledende posisjon i markedet. Dette reflekteres også i de tiltakene vi gjør for å sikre vår forpliktelse til en bærekraftig forretningspraksis. I 2008 ble vi som det første firmaet i profilindustrien ISO-sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001 for miljø- og kvalitetsstyring. I tillegg til dette samarbeider vi tett med IEH, Etisk Handel Norge, og jobber etter de forpliktelsene det fører med seg. 

 

Dame som står på en fabrikk