Regler for firmagaver

Skal du eller din virksomhed købe firmagaver til jeres medarbejdere, men er i tvivl om skattereglerne? I første omgang er gaver til medarbejdere skattepligtige, men der er nogle undtagelser.

Vi har samlet oplysninger til dig, hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne.

Gaveregler


Anledning
Forklaring
Sum

Ingen anledning

En firmagave givet til ansatte i virksomheden, f.eks. en sommer- eller julegave.

9999 kr per år

 Medarbejder går på pension

Virksomhedsgave til en medarbejder, der går på pension.

9999 kr per år

Medarbejder stopper

Hvis en medarbejder fratræder, gælder ovenstående pensionsregel ikke.

9999 kr per år

Medarbejder, der gifter sig

Virksomhedsgaver til en medarbejder, der skal giftes

9999 kr per år

Medarbejder, der fylder 50, 60, 60, 70 eller 80 år

Virksomhedsgave til en medarbejder, der fylder rundt, fra og med 50 år

9999 kr per år

Forretningen har 25/50/75 års jubilæum

Medarbejdere i en virksomhed kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr., hvis virksomheden har 25-års jubilæum eller har bestået i et antal år deleligt med 25.

8.000 kr per år

20, 40, 50 eller 60 års tjeneste i virksomheden

En medarbejder kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden

8.000 kr per år

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.200 kr. pr. år (2020). Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gælder der dog det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 900 kr. (2020) bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver til en samlet værdi over 1.200 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 900 kr. ikke beskattes. Se LL § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt.