Giweaways forsterker ditt budskap

Profilprodukt, giveaway, strøartikkel, merch, kjært barn har mange navn. Kort oppsummert så er målet vårt med denne type markedsføring å nå frem til en mottaker med et budskap.

Samme hvilket budskap som skal frem så er det kombinasjonen av produkt og trykk som vil være avgjørende når du skal se på effekten av produktmedia.
Undersøkelser viser at 88% husker hvem de mottok et profilprodukt etter 12 måneder. Vi skal derfor ikke ta lett på evnen et produkt har til å kommunisere over lang tid. Vi ønsker derfor å jobbe med kundene våre på en langsiktig måte slik at vi får en rød trå i måten dere kommuniserer på gjennom produkter. Dette tror vi vil gi en økt ROI.

Hvorfor Giveaways

  • Synlighet

  • Merkevarebyggende

  • Relasjonsbyggende

Vi tror på "Den røde tråden" 

Vi tror på den røde tråden og effekten av at profilproduktene dine reflekterer dere som selskap. Undersøkelser viser at det er 3 ting mottaker verdsetter mest når de mottar et profilprodukt.

1. Produktet er nyttig

2. Produket er av god kvalitet

3. At produktet har et kult design

En kulepenn er derfor ikke bare en kulepenn. En caps er ikke bare en caps og en sekk skal ikke bare dekke et behov på vei til jobb eller trening. Produktene kommuniserer gjennom design, trykk og kvalitet.  


Mann som hopper med like klær som fargene på en kulepenn
Mann med sekk på ryggen
Et utvalg giveaways rosa sløyfe