Giveaways forsterker ditt budskap

Profilprodukt, giveaway, strøartikkel, merch, kjært barn har mange navn. Kort oppsummert så er målet med all markedsføring å nå frem til en mottaker med et budskap. Det unike med å kommunisere gjennom produkter er at budskapet har lengre levetid enn annen tradisjonell markedsføring og stor rekkevidde ved at produktene blir brukt om igjen. 

Giveaways definerer vi som de mindre produktene som du deler ut i større opplag. Disse produktene skaper synlighet rundt merkevaren din og skape kjennskap til merkenavnet. Undersøkelser viser at 88% husker hvem de mottok et profilprodukt av etter 12 måneder. Vi skal derfor ikke ta lett på evnen et produkt har til å kommunisere over lang tid. En langsiktig detaljert plan rundt bruken av denne type markedsføring er viktig for at kommunikasjonen din skal fremstå som helhetlig på tvers av kanalene. 

Vi ønsker å jobbe langsiktig med kundene våre og være med når dere skal planlegge strategisk bruk av produktmedia, enten på starten av året eller på starten av et prosjekt. Det er viktig for oss å kjenne kundene våre, på denne måten ser våre prosjektledere enkelt hvilke typer produkter som passer til dine budskap. 

Samme hva du ønsker å formidle så er det kombinasjonen av produkt og budskap som vil være avgjørende når du skal se på effekten av et profilprodukt

Hvorfor Giveaways

  • Økt synlighet

  • Merkevarebyggende

  • Relasjonsbyggende

Klikk her for å ta kontakt Finn produktet som passer ditt budskap her

Vi tror på "Den røde tråden" 

Vi tror på den røde tråden og effekten av at profilproduktene dine reflekterer dere som selskap. Undersøkelser viser at det er 4 ting mottaker verdsetter mest i et profilprodukt.

1. Produktet skal være nyttig

2. Produket er av god kvalitet

3. At produktet har et kult design

4. At produktet blir gitt ved riktig anledning

En kulepenn er derfor ikke bare en kulepenn. En caps er ikke bare en caps og en sekk skal ikke bare dekke et behov på vei til jobb eller trening. Produktene kommuniserer gjennom design, trykk og kvalitet.

Punkt 4 forteller oss også at linken mellom produkt, budskap og anledning er viktig. Mottaker setter større pris på et profilprodukt når de ser det i en sammenheng.