Maskot - en unik mulighet til å skape engasjement

En maskot kan fungere som ansiktet utad for din bedrift, idrettsforening eller organisasjon. Ved hjelpe av en litterær, animert eller fiktiv karakter, har man en unikt mulighet til å skape et engasjement hos både barn og voksne.

I dagens marked som er sterkt preget av sosiale medier, kan positivt engasjement være en enorm "boost" for populariteten til din bedrift. Kombinerer man riktig budskap med riktig maskot vil dette skape et fellesskap rundt merkevaren, som er vanskelig å konkurrere med.

Fordeler med bruk av maskot:

  • Skaper fellesskap
  • Skaper engasjement
  • Samarbeider godt med andre kanaler, spesielt sosiale medier
  • Kommuniserer gode verdier
  • Fremkaller nostalgiske følelser hos mottaker

Play

Brannbamsen Bjørnis - en kundereise med Norsk brannvernforening

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Bjørnis startet som en idé og et ønske om å ha noe å gi til barn og unge i en fortvilt situasjon etter brann eller ulykke. Brannmannen Rikard B. Heimen likte ideen og bestemte seg for at dette var noe han skulle få til – og brannbamsen ble skapt. Bamsen fikk navnet Bjørnis etter kallenavnet på den nå pensjonerte brannmannen Bjørn Hellan som først fikk ideen om brannbamsen.