REGLER FOR SKATTEFRIE GAVER TIL ANSATTE
Skal du eller din bedrift kjøpe gaver til de ansatte, men er usikker på reglene? Her har vi samlet all informasjon til deg, slik at du er sikker på det blir gjort riktig. Hvis du har noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss her.

Skattefrie gaveregler
ANLEDNING FORKLARING MAKSBELØP
Ingen anledning En gave som gis til alle ansatte i bedriften, for eksempel en sommer- eller julegave. 5 000 kr per år
Ansatt går av med pensjon Gave til ansatt som går av med pensjon. 4 000 kr
Ansatt slutter Hvis en ansatt slutter, gjelder ikke pensjonsregelen ovenfor. Personen må ha jobbet i minst 10 i bedriften. 4 000 kr
Ansatt gifter seg Gave til en ansatt som skal gifte seg. 4 000 kr
Ansatt som fyller 50, 60, 70 eller 80 år. Gave til en ansatt som fyller et rundt år fra og med 50 år. 4 000 kr
Virksomheten har bestått i
25/75/125 osv. år
Jubileumsgave. 4 000 kr
20, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften Generell gave på 8 000 kr. En gullklokke kan ha en verdi på 12 000 kr. 8 000 kr /
12 000 kr

 

MEN! Disse reglene gjelder ikke når det er snakk om mindre gaver, som for eksempel reklame- eller profileringsartikler som penner, capser, paraplyer o.l.