Gaver til foredragsholdere

NIBIO har et lite utvalg av gaver som kan brukes ved eksterne foredragsholdere. Denne kostnaden dekkes av NIBIO sentralt. Om derimot prosjektleder ønsker å dele ut gaver også til interne foredragsholdere må disse betales for.

Bestillingen kan rettes til ellen.pongo@nibio.no eller resepsjon@nibio.no i god tid før arrangementet starter.

 

VARER:

Ingrid Te lysholder kr. 120,-

Hugo Boss penn kr. 220,-

Bok om Norge på engelsk eller kinsisk kr. 250,-

Ryggsekk kr. 250,-

Tommestokk kr. 200,-

Kosmo kopp nr.1 kr. 175,-

Kosmo kopp nr.2 kr. 200,-