#

Derfor bør du bruke firmabekledning som markedskanal

Måten vi kler oss på sier mye om hvordan vi er som personer. Måten dine ansatte kler seg på vil ha en påvirkning på hvordan kundene oppfatter din bedrift. Som bedrift bygger du merkevaren din blant annet ved at de ansatte er kledd i profilerte klær. Internt i bedriften vil dette også ha positiv effekt i form av økt samhold og en bedret fellesskapsfølelse.

Nyere forskning viser at firmabekledning og uniform er en effektiv markedskanal som øker merkevarekjennskapen og skaper tillit hos kundene.
Ifølge en undersøkelse hvor over 250 deltakere på tvers av bransjer ble spurt, kommer det frem at i mange tilfeller er firmabekledning og uniform en bedre markedskanal enn de tradisjonelle kanalene våre. 56,1% av de spurte mener firmabekledning og uniform er mer effektivt enn internett annonsering. Videre mener hele 73,5% av de spurte at uniformer er mer effektive enn TV annonsering.

Førsteinntrykk har stor betydning

Det sies at det kan ta så lite som 26 sekunder før en potensiell kunde har gjort seg opp en mening om merkevaren eller selskapet ditt. Førsteinntrykk har stor betydning.
Ved annonsering gjennom TV og ellers i bybildet er det bare en mulighet for at kunden ser budskapet ditt, mens ved å kle de ansatte i profilerte klær ser kunden garantert budskapet ditt når de tar kontakt med bedriften din. Hvem er vel bedre til å markedsføre bedriften eller merkevaren din enn de som jobber med den?
Kombinasjonen av dette gjør at profilerte klær kan ses på som en av de mer økonomiske markedstiltakene du gjør, gitt at klærne logomerkes på en god måte kan dette gi stor uttelling for lønnsomheten.

Klikk deg videre inn i vår verden av profilerte klær