Bærekraft, trygghet og miljø

Hos IDÉ har dette lenge hatt fokus. Korrekt merking, og sertifisering av produkter er alltid på agendaen vår. I forbindelse med skiskytter VM i 2016 ble vi revidert av Miljødirektoratet, uten noen funn av skadelige kjemikalier i produktene vi solgte. De siste årene har vi satt inn ytterligere tiltak og hatt dette som et av de største fokusområdene mot både kunder og leverandører.
Her er noen av tiltakene IDÉ House of Brands har gjort, og fortsatt gjør.Trygghet - et felles ansvar
 • Kontinuerlig opplæring av våre ansatte
  • Gjennomgang på team/avdelingsledermøter/kick-off
  • Veiledning av kategorisjefer og kvalitetsansvarlig på innkjøpsavdelingen
  • Arkivering av dokumentasjon og enkel tilgang på intranett og fellesområder
 • Opplæring og kontrollering av IDÉs samarbeidspartnere
  • Laget egne IDÉ guidelines for alle våre produktkategorier som våre samarbeidspartnere må følge.
  • Fabrikkbesøk, for å kontrollere at kontrakter og COC følges
  • Kontroll av testrapporter og sertifikater
 • Oppdaterte kontrakter
  • Alle våre samarbeidspartnere forplikter seg til å følge gjeldene lover og regler, samt underskrive kontrakter
 • Stikkprøvekontroll på godkjent testinstitutt
  • Hvis det foreligger mangelfull informasjon eller mangler godkjennelse tar vi initiativ til å sende det til testinstitutter
 • Egne ansatte som jobber med dette
  • Vi skal være spesialister på dette.Vi har derfor en egen Quality Manager som har fullt fokus på riktig merking og godkjenning av produkter.
  • Har siden 2007 hatt egen innkjøpsgruppe med spesialister innenfor hver produktgruppe
  • Risikoanalyser
 • Oppdatert ISO sertifisering (9001:2015 og 14001:2015)
  • Vi ble godkjent med den nye ISO-standarden i september 2017

Vårt mål er å være best, også på dette feltet. Det er viktig for oss at kunden skal oppleve en trygg handel i samarbeid med oss – som samsvarer med deres og våre verdier.