Bærekraft, trygghet og miljø

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

ISO-SERTIFISERT

IDÉ House of Brands ble i 2008 det første firmaet i profilindustrien godkjent for både ISO 14001 og ISO 9001 for både miljø- og kvalitetsstyring. Vi har blitt godkjent hvert år siden, og i 2017 ble vi godkjent etter ny og oppgradert standard – noe vi er svært stolt av.

CODE OF CONDUCT

Vi er nøye i våre valg av samarbeidspartnere, og vi jobber bare med partnere som lever opp til vår Code of Conduct. Her beskriver våre forretningsetiske retningslinjer som inneholde blant annet krav om respekt for menneskerettigheter og hensyn til miljøet. 

SAMFUNNSANSVAR

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. Som en stor aktør i bransjen ser vi det som vårt ansvar å påvirke både fremover og bakover i verdikjeden.  

Hvordan jobber vi med miljø og etikk

Gjennom innkjøp

IDÉ House of Brands anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi tilpasser våre innkjøpsrutiner slik at våre samarbeidspartnere har mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. 

 

Gjennom leverandørutvikling og partnerskap

For at partnerene våre skal kunne etterleve våre strenge krav til produksjonskjeden, er vi i kontinuerlig dialog for å heve kompetansen og optimalisere ressursbruken hos hver enkelt partner. Vår innkjøpsavdeling jobber aktivt med å etablere langvarige forhold til samarbeidspartnere som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

 

Gjennom salg og markedsføring

IDÉ House of Brands vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Flere av våre kunder er blitt mer bevisste på innkjøpene sine og det er tilfredsstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

 

...andre viktige faktorer

Vi jobber for å ta bedre miljøvalg i hverdagen og dine valg kan gjøre oss til å bli en bedre leverandør. Vi utvikler alternativer som fører til bedre miljøvalg. Under finner du noen tanker du kan begynne med. 

ECO ELLER FAIRTRADE

Et miljømerket produkt er klassifisert som «et bedre miljøvalg». Avhengig av materialet er det i en eller annen form resirkulert eller organisk dyrket. Fairtrade-merket er en uavhengig etikett som sikrer kvaliteten på arbeidsforholdene for produsenter.

KVALITET VS. KVANTITET

Ta bevisste valg i innkjøpsprosessen. Et produkt i god kvalitet vil leve lenger, gi bedre eksponering og gi bedre assosiasjoner til merkevaren din. 

RESIRKULERING

Når et produkt har nådd slutten av sin levetid, er det viktig å ha gjort gode valg allerede før produktet er produsert. Vær bevisst på hvordan produktene du velger skal resirkuleres og fortell sluttbruker hvordan. 

Tre dimensjoner

Hver dag leverer vi et bredt spekter av produkter til bedrifter i hele verden. Vårt mål er å minimere den potensielle negative påvirkningen vårt arbeid har på mennesker, samfunn og miljø. En trygg økonomi er en av balansefaktorene i en bærekraftig samfunnsutvikling. Som en stor aktør i bransjen ser vi det som vårt ansvar å påvirke både fremover bakover i verdikjeden.

Våre policys

Vår strategi og driftsmetode forplikter oss til å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre våre miljøresultater. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

KVALITETSPOLICY

Sertifiseringen gagner både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norden. 

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001- kvalitetsledelser er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Denne standarden ble oppdatert i 2015, slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. ISO 9001 gir organisasjoner oppskriften på hvordan de til enhver tid skal kunne oppfylle krav til kvalitet som samsvarer med kundenes forventninger. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene vi som virksomhet må forholde oss til. Vi har fått fornyet godkjennelsen hvert år siden 2004 etter gjeldende standarder.

MILJØPOLICY

IDÉ House of Brands jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner.

ISO 14001– Miljøstyringssystem

ISO 14001 - miljøstyringssystem er den internasjonale standarden for miljøstyring som bidrar til å skape systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter blant annet energiforbruk, avfallshåndtering, miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Ved å redusere vår negative miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Standarden benytter seg av PUKK (planlegg, utfør, kontroller, korriger).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbeidsforhold på fabrikkene og internasjonale menneskerettigheter har alltid stått i første rekke hos oss. Derfor reiser vi årlig på kontroll på våre fabrikker, og har et tett samarbeid med lokale kontrollører for å påse at alle lover og regler følges. Når vi velger avtalepartnere og samarbeidspartnere er dette basert på gode etiske holdninger. De skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettighetene, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Etisk handelsinitiativ (IEH) er et forpliktet partnerskap mellom industri, fagforening, organisasjon og offentlige etater. 

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel betyr at bedrifter og andre aktører bidrar til å forbedre arbeidsforholdene og miljøet i forsyningskjeden. Hos IDÉ House of Brands definerer vi samfunnsansvar som «En langsiktig forpliktelse til å lykkes kommersielt gjennom arbeidsmetoder som respekterer etiske verdier, mennesker, miljø og natur». Vi rapporterer til Etisk handelsinitiativ hvert kvartal og rapportene er offentlige.

Hvorfor er IDÉ medlem i IEH?

IEH er det ledende kompetansemiljøet for etisk handel i Norge og Norden, og gir oss viktige verktøy og ressurser for å kunne arbeide godt og effektivt med etisk handel.  Gjennom å samarbeide med IEH har vi en rekke forpliktelser. Blant annet har vi sluttet oss til IEH's prinsipperklæring, implementert retningslinjer for etisk handel, arbeider aktivt for å skape konkrete forbedringer i arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, rapportere årlig om status og fremdrift, kontinuerlig oppfølging og sikre at alt er godkjent etter miljødirektoratets lover.