Miljø og sikkerhetsprodukter

Profiler ditt miljøengasjement ved å velge miljøvennlige profilprodukter.
Miljøvennlige profilprodukter kan bestå av nedbrytbare produkter, energibesparende produkter eller at produktet er laget av
resirkulerte materialer som lett lar seg resirkulere videre. Velg profilprodukter på miljøets premisser. Som medlem av IEH og ISO sertifisering innenfor miljø 14001:2015 tar vi miljøet på alvor.
Vi har også samlet sikkerhetsprodukter som fokuserer på sikkerhet, beskyttelse, og HMS i denne kategorien. Produkter som tar sikte på å verne og beskytte de ansattes helse er både viktig og gir de rette signaleffekter i en bedrift
eller forenings profilering. Ta vare på miljøet og de ansattes helse i valget av profil og reklameprodukter.