Velkommen til IDÉ House of Brands

  • Gå til vår norskpråklige nettside
  • Gå till vår svenska språkiga webbplats
  • Besøg vores danske hjemmeside
  • Mene Suomen sivuilla
  • English information

logo-payoff

ISO

IDÉ House of Brands er ISO-sertifisert både for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001)


IDÉ-konsernet har hatt en kontinuerlig vekst med ekspansjon mot Norden og en stor økning av nye kunder.

Sertifiseringen vil gagne både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norge, Sverige og Danmark 


Hva vi kan bidra med lokalt for å bedre det globale miljøet
Gjennom innkjøp påvirker vi produsenten til å redusere eller gå over til mer miljøvennlige ingredienser, reduksjon av emballasje, mer effektiv distribusjon og logistikk gjennom hele tjenestekjeden.

Ved salg, marked og egenproduksjon vil vi være pådrivere overfor våre kunder i valget om å handle mer miljøvennlig.

Flere av våre kunder er blitt mer beviste på dette og det er tilfredstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg.


Kvalitet
På kvalitetsiden vil ISO kravene gripe inn i hele vår verdikjede der vårt helhetlige begrepsapparat er etablert langs hele forsyningskjeden fra kundekommunikasjon til produsent og tilbake til kunden igjen.