Velkommen til IDÉ House of Brands

  • Gå til vår norskpråklige nettside
  • Gå till vår svenska språkiga webbplats
  • Besøg vores danske hjemmeside
  • Mene Suomen sivuilla
  • English information

logo-payoff

IEH

Samfunnsansvar
Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse,organisasjoner og offentlige instanser.

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold
og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. I IDÉ House Of Brands definerer vi samfunnsansvar som ”en langsiktig forpliktelse til å lykkes forretningsmessig gjennom arbeidsmetoder som
respekterer etiske verdier, mennesker, miljøet og naturen.”


Vi jobber for å gjøre samfunnsansvar til en integrert del av virksomheten i IDÉ House Of Brands, innenfor to fokusområder: Etisk handel og Miljø.

Samfunnsansvarlige leverandører blir foretrukket IDÉ House of Brands samfunnsansvar baserer seg på bærekraftig verdiskaping og prinsippet om kontinuerlig forbedring som drivkraft i arbeidet.

Leverandørenes vilje til å forbedre standarden innenfor etisk handel og miljøhensyn er et konkurransefortrinn, og vil bli vurdert sammen med andre kriterier når IDÉ House Of Brands velger leverandører og samarbeidspartnere.


IDÉ House Of Brands vil selv kontinuerlig evaluere, og der det er mulig forbedre, egne retningslinjer og praksis for å støtte leverandørenes arbeid med etiske retningslinjer.
Hva betyr dette for deg som kunde I tillegg til at vi nå er blitt medlem av IEH er vi et ISO 9001 (kvalitet) / 14001 (miljø) sertifisert selskap.

Vi tror at dersom vi kan påvirke våre leverandører positivt via langsiktighet, forutsigbarhet og at vi tør å stille krav til at gjellende nasjonale / internasjonale regler blir fulgt for arbeidstakere.


Vil dette føre til at vi også i fremtiden vil kunne levere varer og tjenester til rett tid til rett pris. Da de viktigste forutsetningene for å gjøre nettopp dette blir tatt hensyn til nemlig mennesket og
miljøet.


"Det handler ikke om hva du sier men gjør…"
- Lasse Lauritzen CEO